viiva.png
 

Arvonnan järjestäjä:

Nitro Group Oy ja Suomen Tekstiili & Muoti

Arvontaan osallistuminen:

Arvontaan osallistutaan kommentoimalla Suomen Tekstiili & Muoti - Facebook sivustolla oleviin arvontapostauksiin. Arvontaan lasketaan mukaan Suomessa asuvat yksityishenkilöt, pois lukien arvonnan järjestäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt.

Kampanja-aika:

Joulukuun sisällä, kunkin kampanjan aika ilmoitetaan kilpailupostauksissa.

Palkinnon arvonta-aika ja voittajalle ilmoittaminen:

Palkinnon arvonta suoritetaan kunkin kampanjan päätyttyä. Voittajalle ilmoitetaan voitosta Facebook kommenttina. Järjestäjä sopii voittajan kanssa palkinnon järjestelyistä. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi internet-sivustollaan ja Facebook-sivullaan. Ellei voittajaa tavoiteta viiden arkipäivän sisällä ilmoittamisesta, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

Palkinto ja palkinnon toimittaminen:

Palkinnot vaihtelee kuukauden sisällä. Toimitus Suomeen.

Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu:

Palkinnot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi.
Järjestäjän vastuu: Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä vastaa arpajaisverosta.

Arvonnan säännöt ja niiden noudattaminen:

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastainen arvontaan osallistuminen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä.

 
 
viiva.png